CONSULTORÍA, AUDITORÍA, PLA DE MARKETING

¿COM ELABORAR EL PLA DE MARKETING?

 

El pla de marketing es una eina vital i necesaria per totes les empreses, Avui en dia l’entorn es molt competitiu i dinàmic, on la empresa te que afrontar continuament nous reptes. La globalizació dels mercats, internet i les noves tecnologies, produeixen una serie de canvis que determinen l’èxit de totes les empreses. La necesitat d’elaborar un pla de marketing es clau para anticipar-se a l’entorn.

A Linkinsix elaborem un pla de marketing integrat amb la situación actual, l’anàlisi, establim objectius de marketing, i definim estrategies de marketing amb tots els programes d’acció.

¿Parquè totes les empreses tindrien que fer un pla de marketing?

 

El pla de marketing tindria que ser obligat per quasi totes les empreses, on la dimensió o el sector al que pertanyen no es excusa per realitzar-lo. Totes les empreses fan marketing, es per això, que no s’ha de deixar res al atzar.

Exposem alguns punts del pla de marketing que Linkinsix realitza amb èxit:

DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ

Es el punt de partida on descrivim la situació actual. detallem l’estat actual de la infromació relevant, com, finances, producció, marketing, clients, etc…

ANÀLISI DE LA SITUACIÓ

Analitzem i estudiem la informació utilitzan matrius d’anàlisi DAFO.

 

FIXEM OBJECTIUS

Fixem objectius del pla de marketing. Objetius quantitatius, facturació, volum de ventes, fidelització de clients, beneficis, etc…  Objectius qualitatius, augmentar la notorietat de la marca i poder arribar a les primeres posicions.

ESTRATEGIES DE MARKETING

En aquest punt definim les estrategies en el pla de marketing marcant els objetius que hem fixat anteriorment. Estrategies de producte, estrategies de segmentació, estrategies de posicionamient, definint les 4P del marketing.

 

PLA DE ACCIÓ

Aquesta part tàctica del pla realitzem les estrategies de marketing per cumplir els objetius. Accions sobre els productes, preus, distribució, venda, comunicació amb marketing directe.

 

SUPERVISIÓ I CONTROL

Realitzem reunions periòdiques, controlem amb el quadre de comandament i els KPIs com ha mesures utilitzades de supervisió. Amb tot això, implementem i corretgim qualsevol imprevist.

Desitjes una bona estrategia i començar a guanyar clients? Contacta ara